Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 13.06.2013 14:11:02 

Koniky

Chody koňa

Krok:

Štvordobý chod

V každom okamihu chôdze má kôň tri končatiny na zemi a jednu vo vzduchu.Počujeme pri nej štyri údery kopýt v pravidelných intervaloch, preto má pomenovanie štvordobý chod.Pohyb končatín pri kroku sa začína vykročením zadnej nohy,nasleduje predná na tej istej strane tela,potom druhá zadná a nakoniec zvyšujúca predná.  

Krok

Klus:

Dvojdobý chod

Pri kluse sa zároveň zdvíha vždy diagonálne predná a zadná končatina.Sluchom rozoznávame dvojdobý klepot kopýt.Pri dopade končatín na zem nesie celú hmotnosť zvieraťa vždy opačná predná a zadná noha.Ak máme podozrenie,že kôň kríva,ľahko to zistíme,ak ho uvedieme práve do klusu.

Klus

Cval:

Trojdobý chod

Pri cvale,teda pri rýchlom pohybe koňa ,sa zeme dotýkajú vždy dve diagonálne končatiny,kým zvyšné dve dopadajú na zem postupne jedna za druhou.Sluchom rozoznáme trojdobý klepot kopýt.Za prednou končatinou sa zdvíha vždy náprotivná zadná,potom nasledujú dve zvyšné súčasne. V tomto okamihu sa kôň nedotýka zeme ani jednou končatinou.

Cval

Trysk:

Štvordobý chod

Pohyb končatín pri trysku má podobnú schému ako pri cvale.Rozdiel je iba v tom,že náprotivné párové končatiny sa nedotýkajú zeme v rovnakom okamihu.Zadná dopadá na zem skôr ako predná,čím vzniká štvordobý zvuk.V cvale i trysku mení kôň prednú nohu,ktorou vykračuje ako prvou.

Trysk

Skoky:

 

 

TOPlist